Sosyal Politikalar

İstihdamın artırılması, çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sürdürülebilir bir istihdam yapısı için insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması gibi temel başlıklar bu tematik alanın ve Türkiye-AB katılım müzakerelerindeki ilgili faslın (Fasıl 19) kapsamını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, tematik alanın alt konuları, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek arasında eşit muamele, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, istihdam, sosyal içerme ve sosyal korumadır.

Türkiye-AB Katılım Müzakerelerindeki Durum

Avrupa Komisyonu’nun 2018 Türkiye Raporu, sosyal politika ve istihdam alanında AB’ye uyum açısından Türkiye’nin sınırlı bir ilerleme gösterdiğini öne sürmüştür. İşçi haklarının bozulması, kitlesel işten çıkarmalar ve askıya almalar nedeniyle geriye gidiş gözlemlendiği not edilmiştir. 2019 yılı Raporu ise sosyal politika ve istihdam alanında Türkiye’nin hazırlık seviyesindeki yetersizliğin altını çizmiştir. Özellikle istihdam politikasında, geçtiğimiz yıl boyunca ilerleme kaydedilmemiştir.