Dış İlişkiler

Bu tematik alan ve Türkiye-AB Katılım Müzakerelerindeki ilgili fasıl (Fasıl 30), AB’nin üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütlerle olan ekonomik ve ticari ilişkileri ile uluslararası işbirliği ve yardıma ilişkin düzenlemelerini kapsamaktadır.

Dolayısıyla proje boyunca sürdürülecek tartışmalar ve fikir üretim süreçleri, Türkiye’nin AB ile ticari ilişkilerine, mevcut ve gündemdeki ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmalarına, üçüncü ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bu ekosistemdeki konumu gibi başlıklara odaklanmaktadır. 

Türkiye-AB Katılım Müzakerelerindeki Durum

Avrupa Komisyonu’nun 2018 ve 2019 Türkiye Raporları, Türkiye’de  Dış İlişkiler alanında geriye gidiş yaşandığına işaret etmektedir. Ortak ticaret politikasında herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Aynı şekilde, Komisyon’un ifade ettiği üzere Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne rağmen, Türkiye’nin çok sayıda ithal ürününe ek vergiler uygulaması nedeniyle AB Ortak Ticaret Politikası’na iyi uyum düzeyini sürdürememiştir.