Bölgesel Politikalar

AB, üye ülkeleri arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar ve ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki dengesizliklerin azaltılması amacıyla bir "Bölgesel Politika" geliştirmiştir. Bu kapsamda AB’nin yapısal fonlarının ve mali yardım araçlarının verimli ve etkili şekilde kullanımı, fonlarla etkili proje yönetimi ve yerel/bölgesel/kırsal kalkınma gibi konular, tematik alanın içeriğini oluşturmaktadır.

Türkiye-AB Katılım Müzakerelerindeki Durum

Türkiye 2007-2013 mali dönemi ile 2014-2020 mali döneminde IPA fonlarından yararlanarak sivil toplum, yargı ve temel haklar, çevre, ulaştırma, rekabetçilik, istihdam, enerji, tarım gibi sektörlerde birçok proje hayata geçirmiştir. Komisyon’un 2018 ve 2019 Türkiye Raporları özellikle Türkiye’deki ilgili yasal çerçevedeki eksikliklerin üstünde durmaktadır.