INFL(EU)NCE Projesinin Kapanış ve Networking Toplantısı Yapıldı

İKV tarafından Jean Monnet Mezunları Derneği ortaklığında AB mali katkısı ile Sivil Toplum Destek Programı II kapsamında yürütülen "AB Katılım Sürecinde STK’ların Etki Kapasitelerinin Artırılması – INFL(EU)NCE – Projesi"nin kapanış toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde Fairmont Quasar Oteli’nde düzenlendi.

Toplantının açış konuşması İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından gerçekleşti. “Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Uyum ve AB Fonları” başlıklı panelin moderatörlüğünü İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit üstlenirken, konuşmacıları Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü ile İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas oldu.

İKV Başkanı Zeytinoğlu konuşmasında İKV’nin Avrupa’ya Türkiye’yi, Türkiye’yi ise Avrupa’ya tanıtma noktasındaki gayretinin hâlihazırda büyük önem taşıdığının üzerinde dururken, tamamlanan INFL(EU)NCE Projesi’nin sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi için destekleyici bir aşama olduğunu ifade etti. Türkiye ve AB arasında durma noktasına gelen ilişkilerin, dijitalleşmenin hızlanması ve Yeşil Mutabakat süreci ile yeniden canlandığını belirten Zeytinoğlu, gerçekleştirilen bu projenin ilişkilerin canlandırılması doğrultusunda ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Birçok alanda köklü değişim ve yerine getirilmesi gereken hedefleri kapsayan Yeşil Mutabakat sürecine yönelik TOBB öncülüğünde İKV ve TEPAV’ın hayata geçireceği “Yeşil Platform” girişiminin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyuran Zeytinoğlu, yayımlanan Türkiye Raporu’ndan ve Pozitif Gündem’den hareketle hem Türkiye’ye hem de AB’ye büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Panelin ilk konuşmacısı olan Bahar Güçlü, AB’nin 2050 yılına kadar karbon-nötr ilk kıta olma ve aşamalı bir planlamayla ilk olarak 2030 yılına kadar “Fit for 55” hedefini hayata geçirmeyi arzu ettiğini belirterek bu girişimlerin üretim ve istihdamı Yeşil Dönüşüm ile uyum kapsamında dönüştürmeyi amaçladığını anlattı. Bu dönüşüm dâhilinde, Türkiye’nin sürece yönelik hazırlıklarını değerlendiren Güçlü, bakanlık ve başkanlıkların katılımıyla kurulan “Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu” ile dokuz ana başlıkta toplamda 81 eylemi kapsayan ve 16 Temmuz 2021’de duyurulan Eylem Planı’nı açıklayarak Türkiye’nin yeni döneme hazırlıklı bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Panelin ikinci konuşmacısı olarak söz alan Bülent Özcan, Yeşil Dönüşüm’ün finansmanı ve AB proje olanakları konusunda bir sunum gerçekleştirdi. AB’nin önceden geliştirdiği bono ve tahvil imkânları yaratmak gibi çalışmalarının “Next Generation EU” paketi ile yeni bir kurtarma fonu oluşturmaya başladığını söyleyen Özcan, aynı zamanda yeni dönemde ilan edilecek proje çağrılarında Yeşil Mutabakat başlığının cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığı önlemek hedefleri gibi riayet edilmesi gereken bir ilke olacağını açıkladı. Türkiye’nin, sivil toplumun, belediyelerin ve girişimcilerin 2021-2027 arasında IPA III kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı hibe programlarının yanında Ufuk Avrupa, Erasmus Programı, LIFE ve Invest EU gibi programların yer aldığı Birlik programlarından da yararlanmaya devam edebileceğini belirtti.

Panelin son konuşmacısı olan Doç. Dr. Çiğdem Nas ise Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendiren bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye ve AB’nin çok güçlü ve birbirleri için oldukça önemli ticaret ortağı olduklarını ifade eden Nas, ilişkilerin sürekliliğinin başta AB’nin ortak ilke ve politikalarında mevcut bulunan iç sorunlarını aşabilmesi, genişleme perspektifindeki muğlaklığı ortadan kaldırması ve Türkiye’nin 2000’li yılların başındaki reform sürecini yeniden canlandırması olmak üzere birçok faktöre dayanmakta olduğunun altını açık bir biçimde çizdi. İlişkilerin canlandırılmasına yönelik pozitif gündem ele alındığında Yeşil Mutabakat’ın önemli bir etkiye sahip olabileceğini ve kamu, özel sektör, sivil toplum, üniversiteler, bölgesel ve yerel idareleri kapsayabilecek birçok katmanlı yönetişim örneğini hayata geçirebilecek kapasiteye sahip olduğunu konuşmasının son kısmında dinleyicilere aktardı.

Kapanış toplantısı, salondaki katılımcılar ve İKV uzmanları ile ortaklaşa gerçekleştirilen grup çalışmaları ile devam ederken öğle yemeği ve networking çalışması ile sona erdi.