Yürütücü Kurumlar

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV)

1965 yılında kurulan İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşan Türkiye’nin  en eski sivil toplum ve araştırma kuruluşudur.  İKV, AB entegrasyonu ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş dünyası ve genel kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yürütür, rapor ve kitap yayınlar, seminer ve benzeri toplantılar düzenler.  Ayrıca Türkiye ve AB merkezli politika üreticiler ile karar alıcılara yönelik detaylı ve derinlemesine analizler ortaya koyar. 1984 yılında hayata geçirilen İKV Brüksel Temsilciliği ise o tarihten bu yana Vakfın AB kurumları ile ilişkilerini yürütmekte, Türk politika yapıcıları ve karar alıcılarına yönelik Brüksel’de bir köprü rolü üstlenmektedir.

İKV, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimi ile 26 Kasım 1965 tarihinde, yani Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık oluşturan Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden yaklaşık 2 yıl sonra kurulmuştur. Bugün, kurucularının yanı sıra, başta TOBB olmak üzere TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), TÜSİAD, İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye Bankalar Birliği, TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Kocaeli Sanayi Odası gibi iş dünyası ve sektörleri temsil eden mütevelli kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

İKV’nin internet sitesine buradan ulaşılabilir.

 

JEAN MONNET BURSİYERLERİ DERNEĞİ

...