INFL(EU)NCE PROJESİ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Destek Programı-II çerçevesinde hayata geçirilen AB Katılım Sürecinde STK’ların Etki Kapasitelerinin Artırılması Projesi/ Improving the Influence Capacity of Civil Society Sector in EU Accession Process ya da kısa adı ile INFL(EU)NCE başladı!

Yürütücülüğünü İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)  ve Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’nin üstlendiği INFL(EU)NCE:

  • Türkiye-AB ilişkilerinde kritik öneme sahip 4 ayrı tematik alanda çalışan sivil toplum temsilcilerinin, mevcut AB politikalarına ve bu politikaların Türkiye’ye yansımalarına ilişkin farkındalıklarını ve etki kapasitelerini artırmayı, böylelikle de Türkiye-AB katılım müzakerelerine etki edebilmelerini sağlamayı;
  • Bununla birlikte savunuculuk, sosyal medya kullanımı ve hibe programlarına başvuru gibi STK becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

INFL(EU)NCE, bulundukları coğrafi bölgede etki gücüne sahip ve odak şehir niteliği taşıyan İstanbul, Ankara, Adana ve Trabzon’dan; yerel, ulusal ve bölgesel farklı ölçeklerde ve kapasitedeki 40 STK’yı bir araya getiriyor.

Hangi Konular Mercek Altında?

Projenin odağındaki tematik alanlar, Avrupa Komisyonu’nun her yıl aday ülkelerin AB müktesebatına uyum durumlarına ilişkin yayımladığı düzenli Türkiye raporlarında durağanlığın veya geriye gidişin dikkat çektiği 4 müzakere faslını merkezine alıyor. Bunun yanı sıra, ilgili tematik alanların kesiştiği ve katılımcıların farklı perspektiflerle yaklaşabileceği bir takım özel konu başlıkları da (iş yapma ortamının geliştirilmesi, döngüsel ekonomi gibi) projenin gündeminde.

İnternet sitemizin Tematik Alanlar bölümünde daha detaylı açıklanan bu 4 konu başlığı; Çevre Politikaları, Bölgesel Politikalar, Sosyal Politikalar, Dış İlişkiler.

Öngörülen Etkinlikler Neler?

30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek olan INFL(EU)NCE projesi ilk aşamada, yukarıda belirtilen her bir şehirde gerçekleştirilecek teknik düzeyde 2 günlük eğitimlerle, seçilen 40 STK temsilcisinin yerelden başlayarak ulusal ve uluslararası ölçekte politikalara etki edebilme, görünürlüklerini artırma ve ulusal/uluslararası paydaşlarıyla ağ kurabilme kabiliyetlerine katkı sağlayacak.

Devamında ise farklı şehirlerde düzenlenecek eğitim, panel, beyin fırtınası etkinlikleri, atölye ve çalışma ziyaretleriyle, projeye kabul edilen STK temsilcilerine, kendi alanlarındaki AB politikalarına ve AB müktesebatına ilişkin kapsamlı bilgi ve deneyim aktarılacak. INFL(EU)NCE, katılımcılara yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla sürdürülebilir ve etkili işbirliği projelerini hayata geçirebilecekleri bir iklimin ve tartışma ortamının da önünü açmayı hedefliyor.

Projenin sonunda, her tematik alana ilişkin sizlerin öneri, gözlem ve tartışmalarını da içeren kapsamlı birer politika belgesi hazırlanarak ilgili karar alıcılara sunulacak.